جمهوری اسلامی…آری

قطعه "جمهوری اسلامی...آری" با اجرای مشترک گروه های نسیم جنت و شمیم طوبی منتشر شد. عوامل این قطعه عبارت انداز: تهیه کننده: سراج الدین چاپی، کارگردان: عباس دوست حسینی هستند و به سفارش بنیاد فرهنگی روایت فتح تهیه و تولید شده است.

9

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید