2250 خودرو ترخیص نشده در گمرکات وجود دارد

7

معاون فنی گمرک در نامه‌ای از وجود 2249 خودروی ترخیص نشده در گمرکات کشور خبر داد و نوشت:‌927 دستگاه خودرو فاقد ثبت سفارش هستند.

 مهرداد جمال ارونقی در مورد خودروهای معطل مانده در گمرکات کشور به معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور نامه نوشت و اعلام کرد 2249 خودروی ترخیص نشده در گمرکات وجود دارد که از این تعداد بالغ بر 927 دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامۀ شمارۀ ٥٤٨٢٨ مورخ ٦/٤/١٤٠٠ درخصوص آخرین وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور به استحضار می رساند بصورت کلی با توجه به موارد معنونه در فوق ، جدول ذیل را می توان در این خصوص ملحوظ نظرقرار داد:

ضمن تشکر از توجه صورت پذیرفته و اعلام اینکه موارد فوق ، به انضمام پیش نویس پیشنهادی ، قبلاً از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی به معاون اول محترم رئیس جمهور تقدیم گردیده است، مراتب جهت استحضار ایفاد می گردد و این حوزۀ معاونت آمادگی خود را جهت ارائه توضیحات لازم اعلام می نماید.

مهرداد جمال ارونقی درباره متروکه شدن این خودروها  گفت: با توجه به اینکه مهلت قانونی انجام تشریفات گمرکی این خودروها گذشته و یا اینکه پرونده قضایی دارند، از سوی گمرک متروکه اعلام شده و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید