۵۰۰هزار میلیارد تومان از دارایی های مردم در بانک ها گم شد

9

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید