۳ سناریو برای تورم در نیمه نخست امسال

11

پژوهشکده مرکز آمار ایران در گزارشی از ۳ سناریو برای نرخ تورم در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

پژوهشکده آمار در گزارشی به پیش بینی وضعیت تورم در شش ماهه نخست سال 1400 پرداخته و آورده است: آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین ماه سال 1400 است. در این ماه عدد شاخص کل (1395=100) به 306.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه سال قبل 49.5 درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1400 به 38.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (36.4 درصد)، 2.5 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های ۱۲گانه‌ در شکل ۵ نشان داده شده است.

 نرخ تورم ماهانه به‌تفکیک گروه‌های کالایی

کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه ارتباطات با 0.5 درصد بوده و بیشترین تورم ماهانه در این ماه با 6.2 درصد مربوط به گروه هتل و رستوران است.

همچنین در سال 1399 استان کرمانشاه با 40.1 و استان مرکزی با 33.3 به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه را داشتند. نرخ تورم سالانه به تفکیک استان‌های کشور در شکل 6 نشان داده شده است.

نرخ تورم نقطه‌ای در استان‌های کشور

پیش‌بینی ماه‌های آتی

برای پیش‌بینی نرخ تورم ابتدا باید سناریوهای مختلف را معرفی نموده و بر اساس آن نرخ تورم را پیش‌بینی کرد. در این گزارش پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از سه سناریو انجام می‌شود. سناریو اول استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال 1399 است. با توجه به اینکه در سال 1399 با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو می‌تواند به‌عنوان حالت بدبینانه در نظر گرفته شود. سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال 1395 است و چون در این بازه به دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت خوشبینانه بوده و سناریو سوم میانگین این دو حالت است.

پیش‌بینی نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای برای ماه‌های نیمه اول سال 1400 ارائه شده است.

بر این اساس، نرخ تورم سالانه در هر یک از این سه سناریو در شهریور ماه 47.5، 42.5 و 45.1 درصد پیش بینی شده است. نکته قابل تامل آن است که نرخ تورم سالانه در هیچ کدام از این سناریو‌ها در هیچ کدام از ماه‌های نیمه نخست سال 1400 کمتر از 40 درصد نبوده است.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید