نشست بین المللی همسایگان بغداد

6

اصلانی آخرین جزئیات نشست بین المللی همسایگان بغداد را شرح می دهد. تلاش برای ایجاد ثبات و امنیت منطقه ای با رویکرد اقتصادی یکی از اهداف این نشست است. با حضور عبداللهیان، ایران در سطح وزیر خارجه در این نشست شرکت کرده است.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید