گزارش تصویری / برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

46

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی ۵ اسفند ۱۳۹۹ با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید