وام بانکی چند درصد هزینه ساخت مسکن را پوشش می‌دهد؟

34

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، سقف وام بانکی در تهران تنها 20 درصد از هزینه ساخت مسکن را پوشش می‌دهد.

با توجه به افزایش قیمت مسکن در سه سال اخیر قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده است و طبق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی سقف تسهیلات نظام بانکی تنها 20 درصد از هزینه ساخت مسکن را پوشش می‌دهد.

ارزیابی شبکه بانکی از هزینه ساخت و پرداخت تسهیلات بانکی صرفا بر مبنای هزینه ساختمانی که بخش کمی از هزینه را در بر می‌گیرد و هزینه زمین و هزینه‌های غیرساختمانی را شامل نمی‌شود.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی با فرض در نظر گرفتن بالاترین سقف تسهیلات بانکی کل تسهیلات بانکی در تهران حدود 20 درصد و در سایر مناطق شهری حدود 17 درصد از هزینه ساخت یک واحد 75 متری را پوشش می‌دهد.

هزینه‌های غیرساختمانی به ازای هر متر مربع یک میلیون تومان و جمع کل هزینه به ازای هر متر مربع 18 میلیون تومان ثبت شده است.

کل هزینه ساخت یک واحد 110 متری غیرمفید بالغ بر یک میلیارد 980 میلیون تومان بوده در حالی که سقف تسهیلات ساخت در تهران حداکثر 400 میلیون تومان و سهم تسهیلات از هزینه ساخت نیز 20 درصد می‌شود.

همچنین برای سایر مناطق شهری سقف تسهیلات 250 میلیون تومان بوده که 17 درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد.

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی هزینه یک متر مربع ساخت مسکن در تهران 4 میلیون و 400 هزار تومان عنوان شده که سهم هزینه زمین از هزینه مسکن 60 درصد است.

هزینه زمین به ازای هر متر مربع هم 6 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده است.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید