هیچ دستگاهی حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد

4

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه استمرار و فعالیت واحدهای تولیدی، هدف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، گفت: هیچ دستگاهی حق تعطیلی یک واحد تولیدی را ندارد.

یداله صادقی در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران گفت: واحدهای تولیدی که مشمول قانون رفع موانع تولید هستند جهت طرح مسائل و مشکلات خود از طریق سامانه بهین یاب (درگاه خدماتی وزارت صمت) و یا با مراجعه مستقیم به درگاه ستاد تسهیل، مشکلات و مسائل پیش روی تولید را وارد کرده و پس از ثبت درخواست، مراتب در دستور کار سازمان و در کارگروه تخصصی قرار می گیرد.

وی افزود: پس از آن، توافقات صورت گرفته در اولین جلسه کارگروه اصلی که روزهای یکشنبه در محل استانداری برگزار می شود مطرح و تصمیمات آن ابلاغ می شود.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تصریح کرد: خوشبختانه عمده مشکلات واحدهایی که از این طریق طرح موضوع شده اند به نتیجه رسیده و برای جلوگیری از توقف تولید از همه ظرفیت های قانونی کارگروه و ستاد استفاده می شود.

رئیس سازمان صمت استان تهران افزود: استمرار و فعالیت واحدهای تولیدی، هدف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است و هیچ دستگاهی حق تعطیلی یک واحد تولیدی را ندارد.

در این جلسه که با حضور مدیران و نمایندگان واحدهای تولیدی برگزار شد، مسائل و مشکلات 15 واحد صنعتی، گردشگری و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

فارس

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید