ناجا اطلاعات کامل خودروهای لوکس را به سازمان مالیاتی داد

8

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت:‌ اطلاعات کامل خودروها لوکس را نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این سازمان به راحتی با علم و اطلاع، می تواند درباره مالیات آن ها تصمیم گیری کنند.

امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهارداشت: سال گذشته 47 دستگاه اجرایی اطلاعات می‌دادند و امروز بیش از 90 دستگاه به سازمان مالیاتی دیتا می‌دهند. دستگاهی نداریم که اطلاعات ندهند جریان دیتا برقرار است اگرچه کیفیت لازم را برخوردار نیست. تمام دستگاه های اجرایی، اطلاعات و دیتا های مورد نیاز  را  بهتر از گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادند و این کار موجب شد تا گام نهایی طرح جامع مالیاتی به اجرا در آمد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد یا به صورت تجمیعی باشد؛ اطلاعات کامل خودروها لوکس را نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این سازمان به راحتی با علم و اطلاع، می تواند درباره مالیات آن ها تصمیم گیری کنند.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید