میعانات گازی به سبد سوخت نیروگاه‌ها اضافه شود

6

مدیرعامل مپنا گفت: میعانات گازی مازاد کشور در حال حاضر می‌تواند در نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته و سبد سوخت فسیلی مورد استفاده برای تولید برق را متنوع سازد.

 ضمن اشاره به پیش‌رو بودن پدیده خاموشی فصل زمستان به دلیل کمبود سوخت عنوان کرد: یکی از راهکارهای پیش رو به منظور حل مسئله کمبود سوخت نیروگاهی توجه به سایر ظرفیت‌های کشور از جمله میعانات گازی است.

مدیر عامل گروه مپنا ضمن تشریح مدل استفاده میعانات گازی در نیروگاه گفت: میعانات گازی به عنوان یک محصول همراه با گاز طبیعی در میادین تولید شده و به پالایشگاه می‌رود تا به فراورده تبدیل شود.

*میعانات گازی، سبد سوخت فسیلی مورد استفاده در نیروگاه را متنوع می‌کند

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید میعانات گازی مازاد ظرفیت پالایشگاه‌های کشور است، گفت: میعانات گازی مازاد کشور در حال حاضر می‌تواند در نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته و سبد سوخت فسیلی مورد استفاده برای تولید برق را متنوع سازد.

علی آبادی، در بیان اینکه استفاده از میعانات محدودیت زیست محیطی دارد، گفت: این محدودیت‌ها با احداث واحدهای مرکاپتان زدایی قابل حل بوده و میعانات پس از مرکاپتان زدایی به سوخت مناسبی برای نیروگاه تبدیل می‌شود.

*تجربه استفاده از میعانات در نیروگاه‌های کشور وجود دارد

مدیر عامل گروه مپنا با اشاره به سابقه استفاده از میعانات در نیروگاه‌های کشور گفت، گروه مپنا در نیروگاه عسلویه سابقه استفاده از میعانات گازی به عنوان سوخت را دارد، لذا این آمادگی وجود دارد که این سوخت در سایر نیروگاه‌های حرارتی مورد استفاده قرار گیرد.

علی آبادی در پایان ضمن پاسخ به اینکه آیا استفاده از میعانات گازی می‌تواند مشکل خاموشی فصل زمستان در 5 ماه آینده را حل کند، گفت: قطعا استفاده از میعانات گازی می‌تواند مشکلات خاموشی ناشی از کمبود سوخت در زمستان را کاهش دهد، اما تصمیم‌گیری در این رابطه باید به سرعت انجام شود زیرا استفاده از میعانات در نیروگاه الزاماتی نظیر احداث مخازن ذخیره دارد.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید