موانع رشد اقتصادی کشور چیست؟

5

علی ملکی،مدیر پژوهشکده سیاستگذاری شریف ،‌ توضیحاتی در خصوص برنامه بنای ایران در جهت برطرف کردن موانع رشد اقتصادی کشور ارائه داد.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید