مقاصد صادراتی ایران کدام کشورها باید باشند؟

14
وحید حسین زاده، کارشناس دیپلماسی اقتصادی ،‌ توضیحاتی در خصوص مقاصد صادراتی کشور وضرورت اولویت بندی آن ها ، ارائه داد.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید