معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به سازمان بورس تذکر داد!

11

سازمان بورس نسبت به مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت کانال‌های بورسی اقدام نتیجه‌بخشی انجام نداده است و ظرف ۶ ماه برنامه عملیاتی و اجرایی خود را به انجام رساند.

معاونت حقوقی دادگستری استان تهران اعلام کرد که با توجه به لزوم صیانت و و حفظ اصحاب قلم سازمان بورس از ظرفیت‌های قانونی برای تعلیق تعقیب و استرداد شکایت استفاده کند.

سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضایی را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل نماید.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید