متروکه شدن 6 هزار کانتینر کالا در گمرک شهید رجایی بندرعباس

2

ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: از سال 99 حدود 6 هزار و 400 کانتینر کالا در حال انجام تشریفات متروکه شدن و تحویل به سازمان اموال تملیکی است.

 با اشاره به وضعیت کالای متروکه در بندر شهیدرجایی و گمرکات استان هرمزگان اظهار داشت: از ابتدای سال 96 تا پایان سال 98 تعداد 62 هزار و 139 ردیف (کانتینر) موضوع تعداد 17 هزار قبض انبار به وزن 854 میلیون تن بوده است.

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس افزود: بالغ بر 13 هزار و 300 کانتینر مروبط به سال 96، بیش از 27 هزار و 880 کانتینر برای سال 97 و حدود 21 هزار کانتینر نیز سال 98 متروکه شد.

ناظر گمرکات استان هرمزگان تاکید کرد: از فهرست فوق بالغ بر 13 هزار و 5 قبض انبار در حین انجام تشریفات متروکه شدن توسط صاحب کالا از گمرک ترخیص و از بندر شهیدرجایی خارج شده است.

وی ادامه داد: از تعداد 3995 قبض انبار باقیمانده تعداد 2858 قبض انبار تشریفات متروکه شدن آن در گمرک به اتمام رسیده و کالا تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده است. همچنین 1137 قبض انبار در جریان تشریفات تکمیلی متروکه هستند که بالغ بر 1994 اظهارنامه متروکه مربوط به سال 96 بوده که از این میزان 1544 قبض انبار به سازمان اموال تملیکی ارسال شده و 450 مورد آن در جریان تشریفات متروکه است.

اکبرپور در مورد سال 97 نیز گفت: 1199 اظهارنامه متروکه به ثبت رسیده که 867 اظهارنامه به اموال تملیکی ارسال شده و 332 اظهارنامه نیز در جریان تشریفات متروکه هستند.

در سال 98 نیز 802 مورد اظهارنامه متروکه وجود داشت که 447  اظهارنامه به سازمان اموال تملیکی ارسال شد و 355 اظهارنامه نیز در جریان تشریفات متروکه قرار دارد.

ناظر گمرکات استان هرمزگان در مورد کانتینرهای متروکه سال 99 نیز عنوان کرد: کل کانتینرهای سال گذشته شامل 19 هزار و 428 ردیف (کانتینر) بوده که از این تعداد در حال حاضر تعداد 13 هزار و 41 کانتینر در حین انجام تشریفات متروکه، توسط صاحب کالا از گمرک ترخیص و از بندر شهیدرجایی هرمزگان خارج شده است، برای تعداد 6388 کانتینر به تعداد 1230 اظهارنامه تنظیم شده است که تشریفات متروکه شدن آن در جریان قرار دارد.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید