فیش حقوقی نجومی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید

20

جمع حقوق و مزایا مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تیرماه به غیر از فیش تجمیعی تیرماه وی، بیش از 70 میلیون تومان بوده و طبق توضیحات مدیر مالی این شرکت، پرداخت این حقوق براساس قانون بوده است.

پیرو ارسال فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی،  مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) به «سامانه سوت زنی» خبرگزاری فارس، اقدامات لازم در جهت  کسب اطمینان از واقعی بودن  فیش ارسالی انجام شد و لذا پس از تایید صحت  فیش مذکور از سوی مقامات مسئول شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، خبرگزاری فارس تصمیم به انتشار این فیش حقوقی نجومی گرفت که جزئیات مربوط به فیش حقوقی مذکور در ادامه خبر آمده است.

گفتنی است پس از طرح کردن موضوع انتشار فیش حقوقی مذکور با مدیرکل روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری امید، معاون اداری و مالی شرکت نیز اقدام به  ارائه توضیحاتی در رابطه با جزئیات این فیش حقوقی نموده است که این توضیحات وی از طریق روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری امید به خبرگزاری فارس ارسال شد و لذا  اطلاعیه مذکور نیز بطور کامل  در انتهای خبر درج شده است.

 در فیش حقوقی تیرماه 1400 حسین مدرس خیابانی مدیرعامل  شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه)  مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق العاده شغل 93.799.465  ریال درج  شده است  و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی  312.529.938 ریال بوده است.

براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایا  مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید،  به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است. 

در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به ماموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است. 

*توضیحات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید درباره فیش حقوقی نجومی

همانطور که در بالا ذکر شد، محمد اسدی معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید نیز در خصوص حقوق و مزایای مدیرعامل این شرکت به ارائه توضیحاتی پرداخته که در ادامه آمده است:

نظر به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی گروه اقتصادی آن خبرگزاری مبنی بر درج فیش حقوقی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) در «سامانه سوت‌زنی» آن خبرگزاری وزین و ابهامات مطرح‌شده در خصوص مبلغ حقوق و دستمزد ایشان، بدینوسیله جزئیات حقوق و مزایای نامبرده بر اساس قوانین و مقررات جاری، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بانک سپه، آیین‌نامه استخدامی این شرکت و مصوبات هیات‌مدیره ایفاد می‌گردد:

1- حکم حقوقی ایشان برای سال 1399 (در بدو ورود به شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید دقیقا معادل مدیرعامل قبلی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید) مبلغ 293.122.957 ریال(ناخالص) تعیین گردیده که در سال 1400 معادل و مطابق با مصوبه شورای عالی کار به این رقم اضافه شده است.

2- مبنای پرداخت اضافه‌کاری در سال 1399 به میزان 70 ساعت بوده است که بر اساس نامه ابلاغی مورخ 1400.3.23، از سوی «مدیریت ا‌مور سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌ها» بانک سپه، به دلیل فعالیت حداکثری و تمام وقت ایشان در شرکت، ساعت مجاز اضافه‌کاری در سال 1400 به میزان 120 ساعت محاسبه و پرداخت شده است.

3- تمامی پرداخت‌های انجام شده به مدیرعامل و اعضای موظف هیات‌مدیره، بر اساس آیین‌نامه استخدامی مصوب هیات‌مدیره به شماره 228 مورخ 1389.8.30و نیز مصوبات اخذ شده از هیات‌مدیره صورت می‌پذیرد؛ ضمن اینکه مبلغ کارانه که یکی از موارد ابهام در فیش حقوقی تیرماه مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بوده، هر سه ماه یک بار بر اساس ضوابط، رویه‌ها و آیین‌نامه استخدامی شرکت و از بدو تاسیس به تمامی پرسنل از جمله مدیران و مدیران عامل قبلی و نامبرده پرداخت می‌گردد؛ به همین دلیل، پرداخت‌های صورت گرفته از این بابت، به صورت مستمر و ماهانه نمی‌باشد و تصویر ارایه شده مربوط به فیش تجمیعی مرتبط با نیمه اول سال 1400 می‌باشد.

همانگونه که در فیش منتشره مشاهده می‌شود رقم علی‌الحساب که کارانه پرداختی بوده و به سرجمع حقوق ایشان اضافه شده، ناشی از کسورات است و مبلغ حقوق و مزایای ناخالص بوده و مبالغ پرداختی به ایشان بسیار کمتر از مبالغ ناخالص حقوق و مزایا می‌باشد. شایان ذکر است که فیش حقوقی تمام پرسنل و مدیران امید در تیرماه با احتساب کارانه صادر شده که همانطور که قبلا اشاره گردید، تجمیع تمام پرداختی‌ها در نیمه اول امسال برای تمامی کارکنان و مدیران به این صورت بوده که استنباط پرداخت ماهانه و مستمر از آن شده است. ضمناً علیرغم مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 30 اردیبهشت ماه 1400 این شرکت، مبنی بر پرداخت پاداش به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، لیکن ایشان از دریافت پاداش مصوب مجمع امتناع نموده‌اند.

4- پرداخت‌های صورت گرفته در شرکت بر اساس ضوابط مربوط به «عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» بوده که از سوی وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی در سال 1395(و همچنین ابلاغی بانک سپه) ابلاغ گردیده است؛ بنابراین تمامی پرداختی‌ها با مصوبات هیات‌مدیره، ابلاغیه‌های بانک سپه و قوانین و مقررات، محاسبه و پرداخت گردیده و هیچ‌گونه انحرافی از این بابت صورت نپذیرفته است.

5- تمامی کنترل‌های مربوط به رعایت سقف مجاز حقوق و مزایای مدیران براساس ضوابط ابلاغی وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و ضوابط بانک سپه در شرکت در مقاطع 4 ماهه و سالانه انجام می‌گیرد و در صورت پرداخت مبالغ بیش از سقف تعیین‌شده، مبالغ مازاد پرداختی از اشخاص کسر و دریافت می‌گردد؛ کما اینکه مبالغ مازاد پرداختی از حقوق تمامی مدیران در سال 1399 کسر گردیده است. لازم به ذکر است موضوع مزبور توسط نهادهای نظارتی از جمله حسابرسی داخلی بانک سپه، سازمان بازرسی کل کشور و اداره بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر مورد بررسی قرار می گیرد که از این بابت در دوره مسئولیت ایشان، مغایرتی گزارش نگردیده است.

6- نظر به اینکه مبلغ درج شده در فیش حقوقی جناب آقای دکتر مدرس خیابانی کاملاً منطبق با ضوابط پرداختی می‌باشد، طرح چنین موضوعاتی در فضای کنونی کشور و با توجه به اینکه ایشان یکی از گزینه‌های مطرح جهت تصدی در مسئولیت‌های اجرایی کشور می‌باشد، صرفاً با هدف تخریب چهره‌های خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش بی‌اعتمادی مردم به خدمتگزاران خود می‌باشد که بر این اساس از دستگاههای نظارتی انتظار می‌رود که ضمن نظارت کافی و مقتدرانه بر میزان حقوق و دستمزد دریافتی مدیران، با متخلفان برخورد و در عین حال با ترویج‌دهندگان بذر یاس و ناامیدی در جامعه نیز به شدت برخورد نمایند.

در عین حال مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با پایبندی نسبت به ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت حقوق و دستمزد و نظارت کافی بر پرداختی‌های صورت گرفته به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه، حق پیگیری حقوقی از مراجع قضایی نسبت به متخلفان در انتشار فیش حقوقی مدیران این مجموعه خدمتگزار به اقتصاد کشور را برای خود محفوظ می‌داند و آماده ارایه مستندات به تمامی مراجع نظارتی و رسانه‌های محترم نسبت به ابهامات مطرح شده در این خصوص می‌باشد.

توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) از درگاه خداوند متعال خواستارم.

*سقف پرداخت حقوق چقدر است؟

به گزارش فارس، طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته است.

همچنین براساس بند ۴ مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

با این وجود، در قانون هیچ سقفی برای پرداخت حقوق در نهادهایی مثل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید وجود ندارد و در نتیجه، پرداخت حقوق های نجومی در این نهادها، برخلاف قانون نیست.

*حسین مدرس خیابانی کیست؟

به گزارش فارس، حسین مدرس خیابانی در مهر 1399 به عنوان  مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه منصوب شد اما پیش از آن  و از خرداد  1398 تا اواخر اردیبهشت 1399 و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس جمهور وقت،  در 22 اردیبهشت 1399 به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.

مدرس خیابانی در مرداد ماه سال 1399 رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی  وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و براین اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه 1399 به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید منصوب شد که اکنون نیز عهده دار همین پست است.

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از جمله شرکت های بورسی فعال در زمینه معادن، سیمان، ساختمان، انرژی و بازار سرمایه است که درصد عمده ای از سهام آن به صورت مستقیم متعلق به بانک سپه است. 

فارس

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید