سهم مسکن از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر چقدر بود؟

4

گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره سهم مسکن از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های‌ قوانین بالادستی به هیچ وجه محقق نشده است.

در یک دهه اخیر وضعیت ساخت مسکن بر مدار قوانین بالادستی حرکت نکرد. طبق قانون برنامه ششم توسعه و طرح جامع مسکن، قرار بود بیش از یک میلیون واحد مسکونی به طرق مختلف اعم از شهری، روستایی، بافت فرسوده،‌ حاشیه‌ای و نظایر آن ساخته شود اما این امر محقق نشد.

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر حدود 6 درصد بوده است و سهم 30 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت را دارد. به عبارت دیگر 30 درصد از سرمایه گذاری جدید به این بخش تزریق شد.

مسکن به واسطه اینکه 300 صنف و صنعت را به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌کند پتانسیل ارزشمندی برای اشتغال زایی داشته و براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در یک دهه اخیر 12 درصد از اشتغال مستقیم به واسطه مسکن بوده است.

یکی از تکالیف بانکی طبق قانون برنامه ششم توسعه، حمایت از اقشار مختلف برای ساخت و خرید مسکن است. آمارها نشان می‌‌دهد سهم مسکن از تسهیلات بانکی اعطایی در 11 ماهه سال 99 حدود 6 درصد بوده است و در کل سال 11 درصد گزارش شد.

در دولت تدبیر و امید فردی متولی وزارت راه و شهرسازی بود که مسکن مهر را «مزخرف» نامید و به اسم مسکن اجتماعی 6 سال ساخت و تکمیل ظرفیتهای روی زمین مانده مسکن را متوقف کرد به همین علت سهم دولت از کل سرمایه گذاری بخش مسکن در یک دهه اخیر کاهش یافت که رقم آن 0.5 الی 3 درصد بود.

همچنین سهم مسکن از بودجه خانوار 33 درصد شده و در صورتی که سال‌های اخیر در نظر گرفته شود این سهم تشدید شده و حدود نیمی از 50 درصد را به خود اختصاص می دهد.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید