سایت سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت نام ودیعه مسکن فعال شد

1

سایت سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت نام برای دریافت ودیعه مسکن بعد از یک ماه اختلال دوباره فعال شد.

 سایت سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت نام برای دریافت ودیعه مسکن بعد از یک ماه اختلال دوباره فعال شد.

سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در منطقه شهری در شهر تهران 700 میلیون ریال، سایر کلانشهرها 400 میلیون ریال و سایر شهرها 250 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.


ودیعه مسکن

سامانه ملی املاک و اسکان

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید