سازوکار هماهنگی بازارهای مالی در آمریکا

3

در کشورهای مختلف برای اینکه بازارهای مالی دچار نوسانات ناشی از ریسک‌های سیستمی نشوند، «شورای ثبات مالی» تشکیل شده‌است.

 آمریکا یکی از تجربه‌های موفق در این زمینه‌ است که طی یک دهه گذشته از این طریق میان بازارهای مالی مختلف توازن ایجاد کرده‌است.

طی سال‌های گذشته نبود چنین سازوکاری در کشور ما نیز به شدت احساس شده است. اما شورای ثبات مالی از چه طریقی هماهنگی‌های لازم میان بازارهای مالی را ایجاد می‌کند؟

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید