رکورد رشد نقدینگی شکست

20

براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 99 که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را برعهد داشت حجم نقدینگی 40.6 درصد رشد کرده که این میزان از سال 1357 تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود.

پیش‌تر بانک مرکزی در خبری کوتاه از رشد نقدینگی 40.6 درصدی و افزایش 29.2 درصدی پایه پولی در سال 99 خبر داده بود.

امروز جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اسفند ماه 99 منتشر شد که درواقع رونمایی رسمی از رشد 40.6 درصدی نقدینگی در 99 است.

حجم نقدینگی در سال 98 معادل 2472 هزار و 150 میلیارد تومان بوده که با 1004 هزار میلیارد تومان رشد به 3476 هزار و 170 میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی از سال 57 به بعد را دارد که در جدول زیر آمده است. بررسی میزان رشد نقدینگی در دهه 50 و 40 بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان رشد نقدینگی در سال 99 در 42 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

در صورتی که نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد رشد کند، اثر خود را به صورت تورم در اقتصاد نشان می‌دهد. در سال 98 هم حجم نقدینگی 31.3 درصد رشد داشته است و قطعا یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در سال گذشته، افزایش بیش از حد نقدینگی در سال 98 بوده است. نرخ تورم در سال گذشته به حدود 40 درصد نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال 99 با جهش 40.6 درصدی روبرو شد و این رشد قطعا بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند تورم تاثیرگذار بوده است.

* ارقام به میلیارد تومان/ منبع بانک مرکزی

سال حجم نقدینگی درصد رشد
1357 257 ___
1358 355 37.6
1359 450 26.9
1360 523 16.1
1361 643 22.8
1362 751 16.8
1363 796 6
1364 900 12.9
1365 1،0722 19.1
1366 1،266 18.1
1367 1،568 23.8
1368 1،875 19.5
1369 2،296 22.4
1370 2،862 24.6
1371 3،586 25.2
1372 4،813 34.2
1373 6،186 28.4
1374 8،507 37.5
1375 11،655 37
1376 13،428 15.2
1377 16،040 19.4
1378 19،268 20.1
1379 24،911 29.2
1380 32،095 28.8
1381 41،752 30
1382 52،659 26.1
1383 68،586 30.2
1384 92،101 34.2
1385 128،419 39.4
1386 164،029 27.7
1387 190،136 15.9
1388 235،589 23.9
1389 294،887 25.1
1390 352،220 19.4
1391 460،700 30.7
1392 639،550 38.2
1393 782،380 31.5
1394 1،017،280 30
1395 1،253،390 23.2
1396 1،529،980 22.1
1397 1،882،890 23.1
1398 2،479،150 31.3
1399 3،476،170 40.6

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید