رهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردند

14
https://www.leader.ir/fa/pictures/album/2393/grid?img=68927_118.jpg
رهبر انقلاب دیروز دُز اول واکسن برکت را دریافت کردند.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید