رئیس دیوان عالی کشور: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است

22
سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در برنامه دستخط گفت: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند و مورد تخفیف قرار گیرد.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید