خاندوزی: حذف دلار در معاملات اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و روسیه قطعی شد

1

یوسف خاندوزی وزیر اقتصاد: حذف دلار در معاملات اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و روسیه قطعی شد.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید