توقیف دو شناور تجسسی نیروی دریایی آمریکا توسط نیروی دریایی ارتش

5

ناوشکن نیروی دریایی ارتش چندین شناور تجسسی بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا را متوقف کرد.

 

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید