اهداف صنعت برق در برنامه ششم محقق نشد

3

مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بهره‌برداری از 20 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی، افزایش ظرفیت برق تجدیدپذیر به 4 هزار مگاوات و ساماندهی اقتصاد این حوزه و بهبود فضای کسب و کار بخش دیگری از برنامه‌های عبور از چالش صنعت برق است.

علیرضا الماسوندی مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران  با اشاره به شرایط تولید برق در کشور، اظهار داشت: در رابطه با بحث تولید برق باید گفت، خصوصی سازی از یک دهه گذشته آغاز شد و واگذاری ها نخست با انتقال نیروگاه ها به شکل اموال و دارائی و پس از آن در قالب واگذاری سهام شرکت های نیروگاهی سازماندهی گردید، البته بر شیوه واگذاری نیروگاه ها به ویژه در دوره آغازین آن از جمله استفاده از روش های تهاتری و رد دیون به اشخاص حقوقی وابسته به دولت ایرادات جدی وارد است و منافع صنعت برق نیز عمدتا در این واگذاری ها مغفول واقع شد.

مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به مسئله واگذاری‌ها در صنعت برق کشور، گفت: موضوع لزوم اعمال حاکمیت و روش‌های آن به منظور تضمین تداوم تولید برق و به تبع آن ارائه خدمات مطمئن و پایدار به مشترکین برق امری اهمیت یافته است که تا پیش از این با مالکیت دولت بر نیروگاه ها و اعمال حاکمیت از طریق مالکیت موضوعیتی نداشت.

*ارتقای ظرفیت تولید برق تجدید پذیر باید در دستور کار قرار گیرد

وی با اشاره به چالش‌های عظیم در صنعت برق، گفت: ارتقای ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر مهمترین چالش صنعت برق کشور است که همراه با سرمایه گذاری نکردن مناسب برای توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق مطابق برنامه ششم توسعه همراه شد.

الماسوندی، نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و غیر شفاف را جزء دیگری از چالش‌های توسعه انرژی تجدیدپذیر بر شمرد و بیان کرد:  روند سرمایه گذاری در صنعت برق در پنج سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است که به موجب آن بخش زیادی از طرح های توسعه‌ای این صنعت در بخش تولید، انتقال و توزیع به اجرا درنیامده است. این مسئله باعث شده به تقاضای رو به رشد مصرف پاسخ داده نشود و لذا بحران خاموشی‌ها ایجاد شده است و از طرف دیگر دسترسی به برق برای رشد صنعت و اقتصاد کشور با کمبود جدی مواجه شود.

*راهکارهای عبور از چالش صنعت برق

الماسوندی با اشاره به راهکارهای و برنامه‌های مدنظر برای عبور از چالش‌های صنعت برق گفت: بهره‌برداری از 20 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی، افزایش ظرفیت برق تجدیدپذیر به 4 هزار مگاوات و توسعه و بهینه‌سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تامین برق پایدار بخشی از برنامه‌های موجود است.

مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه برق و ایجاد ارزش افزوده از طریق خدمات مخابراتی و انتقال دیتا، گفت: ارتقا راندمان نیروگاه‌های حرارتی، تک رقمی کردن نرخ تلفات شبکه و ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار بخش دیگری از برنامه‌های عبور از چالش صنعت برق است.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید