افزایش 9.4 درصدی سرمایه بانک مرکزی ابلاغ شد

6

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش 9.4 درصدی سرمایه بانک مرکزی را ابلاغ کرد.

 محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش سرمایه بانک مرکزی را که در جلسه 17 مرداد 1400 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند «هـ» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب شده بود را ابلاغ کرد. متن این مصوبه به این شرح است که سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ 63 هزار و 395 میلیارد ریال به مبلغ 69 هزار و 395 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اطلاع ریاست مجلس ارسال می‌شود.


بانک مرکزی

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید