افزایش 189 درصدی حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب

5

بررسی وضعیت طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که این طرح‌ها در سال 1399 نسبت به سال 1398 از نظر ارزش و تعداد افزایش یافته است.

بررسی وضعیت طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که در سال 1399 نسبت به سال 1398 تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی 92.7 درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، همچنین حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1399 در مجموع 189.1 درصد افزایش یافته است.

حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال 1398 در مجموع 854 میلیون دلار بوده که به 2469 میلیون دلار در سال 1399 افزایش یافته است.

طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید